Thông tin bưu cục: Điện Biên Phủ – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện TP Điện Biên Phủ, Bưu điện Điện Biên, Bưu điện KHL Thành phố Điện Biên Phủ, Bưu điện Him Lam, Bưu điện Thanh Bình, Bưu điện Noong Bua, Bưu điện Thanh Trường, Bưu điện Nam Thanh, Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh, Bưu điện văn hóa xã Nà Tấu, Bưu điện văn hóa xã Mường Phăng, Bưu điện văn hóa xã Nà Nhạn, Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng, Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang, Bưu cục văn phòng VP Thành Phố Điện Biên Phủ, Bưu cục văn phòng VP Bưu điện Tỉnh

Bưu điện TP Điện Biên Phủ

 • Mã bưu điện: 380000
 • Bưu cục: Bưu điện TP Điện Biên Phủ
 • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153825835

Bưu điện Điện Biên

 • Mã bưu điện: 380900
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Biên
 • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153835825

Bưu điện KHL Thành phố Điện Biên Phủ

 • Mã bưu điện: 381040
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thành phố Điện Biên Phủ
 • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153813666

Bưu điện Him Lam

 • Mã bưu điện: 381100
 • Bưu cục: Bưu điện Him Lam
 • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153810033

Bưu điện Thanh Bình

 • Mã bưu điện: 381170
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Bình
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153835825

Bưu điện Noong Bua

 • Mã bưu điện: 381271
 • Bưu cục: Bưu điện Noong Bua
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153736333

Bưu điện Thanh Trường

 • Mã bưu điện: 381220
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Trường
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153736056

Bưu điện Nam Thanh

 • Mã bưu điện: 381255
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Thanh
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 6, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 02153836555

Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh

 • Mã bưu điện: 381150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 0774384848

Bưu điện văn hóa xã Nà Tấu

 • Mã bưu điện: 381490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Tấu
 • Địa chỉ: Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 0943656296

Bưu điện văn hóa xã Mường Phăng

 • Mã bưu điện: 381430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Phăng
 • Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 0915712385

Bưu điện văn hóa xã Nà Nhạn

 • Mã bưu điện: 381880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Nhạn
 • Địa chỉ: Bản Huổi Hẹ 1, Xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 0343191988

Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng

 • Mã bưu điện: 381290
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng
 • Địa chỉ: Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 01699899646

Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang

 • Mã bưu điện: 384472
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang
 • Địa chỉ: Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: 01205951638

Bưu cục văn phòng VP Thành Phố Điện Biên Phủ

 • Mã bưu điện: 381041
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Thành Phố Điện Biên Phủ
 • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Bưu điện Tỉnh

 • Mã bưu điện: 381039
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bưu điện Tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: