Hưng Yên

Bưu điện văn phòng VP BĐH Văn Giang

Mã bưu điện: 163809 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Giang Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang Điện …

Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao

Mã bưu điện: 163820 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang Điện thoại: 724090

Bưu điện văn hóa xã Phụng Công

Mã bưu điện: 163960 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Công Địa chỉ: Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang Điện thoại: 934050

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quan

Mã bưu điện: 163940 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quan Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang Điện thoại: 931048

Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa

Mã bưu điện: 163900 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa Địa chỉ: Thôn Đan Kim, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang Điện thoại: 931226

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc

Mã bưu điện: 163870 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang Điện thoại: 729015

Bưu điện Ecopark

Mã bưu điện: 163953 Bưu cục: Bưu điện Ecopark Địa chỉ: Sô´RA 5A, Xóm 4, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang Điện thoại:

Bưu điện Mễ Sở

Mã bưu điện: 163910 Bưu cục: Bưu điện Mễ Sở Địa chỉ: Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang Điện thoại: 938101

Bưu điện Văn Giang

Mã bưu điện: 163800 Bưu cục: Bưu điện Văn Giang Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang Điện thoại: 02213 3931108