Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trụ

  • Mã bưu điện: 163850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trụ
  • Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 936649