Bưu điện văn phòng VP BĐTX Mỹ Hào

  • Mã bưu điện: 163336
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Mỹ Hào
  • Địa chỉ: Thôn Ngo, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: