Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa

  • Mã bưu điện: 163900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn Đan Kim, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 931226