Bưu điện Văn Giang

  • Mã bưu điện: 163800
  • Bưu cục: Bưu điện Văn Giang
  • Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 02213 3931108