Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc

  • Mã bưu điện: 163870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 729015