Bưu điện văn hóa xã Phụng Công

  • Mã bưu điện: 163960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Công
  • Địa chỉ: Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 934050