Đà Nẵng

Hòm thư Công cộng CL3

Mã bưu điện: 557894 Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL3 Địa chỉ: Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Bưu điện văn phòng Đà Nẵng EMS LT

Mã bưu điện: 550915 Bưu cục: Bưu cục văn phòng Đà Nẵng EMS LT Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: …

Bưu điện văn phòng VP Đà Nẵng 4

Mã bưu điện: 558340 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4 Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ …

Bưu điện Đà Nẵng 4

Mã bưu điện: 557400 Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 4 Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: 0236.3670069

Bưu điện Đà Nẵng EMS QT

Mã bưu điện: 550916 Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng EMS QT Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Bưu điện Tiếp Thị

Mã bưu điện: 557747 Bưu cục: Bưu điện Tiếp Thị Địa chỉ: Sô´296A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: 0236.3673898

Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 2

Mã bưu điện: 557940 Bưu cục: Bưu điện CPN Đà Nẵng 2 Địa chỉ: Sô´Đường số 3, Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm …

Bưu điện KCN Hòa Cầm

Mã bưu điện: 557558 Bưu cục: Bưu điện KCN Hòa Cầm Địa chỉ: Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: