Category: Đà Nẵng

Hòm thư Công cộng CL3

Mã bưu điện: 557894 Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL3 Địa chỉ: Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Bưu điện văn phòng Đà Nẵng EMS LT

Mã bưu điện: 550915 Bưu cục: Bưu cục văn phòng Đà Nẵng EMS LT Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: …

Bưu điện văn phòng VP Đà Nẵng 4

Mã bưu điện: 558340 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4 Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ …

Bưu điện văn phòng Trung Tâm Datapost

Mã bưu điện: 550931 Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost Địa chỉ: Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: 0913152377

Bưu điện KCN Hòa Cầm

Mã bưu điện: 557558 Bưu cục: Bưu điện KCN Hòa Cầm Địa chỉ: Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Hòm thư Công cộng CL5

Mã bưu điện: 557951 Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL5 Địa chỉ: Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Hòm thư Công cộng CL7

Mã bưu điện: 557953 Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL7 Địa chỉ: Tổ 7, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Hòm thư Công cộng CL2

Mã bưu điện: 557930 Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL2 Địa chỉ: Sô´498, Đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ Điện thoại:

Bưu điện Đà Nẵng 4

Mã bưu điện: 557400 Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 4 Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ Điện thoại: 0236.3670069