Bưu điện văn phòng Trung Tâm Datapost

  • Mã bưu điện: 550931
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost
  • Địa chỉ: Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: 0913152377