Hòm thư Công cộng HC4

  • Mã bưu điện: 552861
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC4
  • Địa chỉ: Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: