Bưu điện Ngô Gia Tự

  • Mã bưu điện: 551780
  • Bưu cục: Bưu điện Ngô Gia Tự
  • Địa chỉ: Sô´58, Đường Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3868349