Bưu điện EMS Đà Nẵng 3

  • Mã bưu điện: 555171
  • Bưu cục: Bưu điện EMS Đà Nẵng 3
  • Địa chỉ: Sô´72, Đường Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: