Bưu điện Khai thác Liên tỉnh Đà Nẵng NT

  • Mã bưu điện: 550920
  • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Đà Nẵng NT
  • Địa chỉ: Lô U1-U3, đường 7B, Khu CN Hoà Khánh Mở rộng, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: 0236-3780918