Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Liên Chiểu

Danh sách 14 địa chỉ Bưu điện ở Liên Chiểu, Đà Nẵng: Bưu điện Đà Nẵng 2, Bưu điện Bưu Cục KHL Hòa Khánh 2, Bưu điện Tiếp Thị 2, Bưu điện KCN Hòa Khánh, Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Đà Nẵng, Bưu điện Hòa Mỹ, Bưu điện EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng, Bưu điện Nam Ô, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Đà Nẵng NT, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Trung, Hòm thư Công cộng LC12, Hòm thư Công cộng LC3, Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Đà Nẵng, Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2

Bưu điện Đà Nẵng 2

 • Mã bưu điện: 555700
 • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 2
 • Địa chỉ: Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236.3730705

Bưu điện Bưu Cục KHL Hòa Khánh 2

 • Mã bưu điện: 558033
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu Cục KHL Hòa Khánh 2
 • Địa chỉ: Sô´Lô U1-U3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 02363734789

Bưu điện Tiếp Thị 2

 • Mã bưu điện: 555816
 • Bưu cục: Bưu điện Tiếp Thị 2
 • Địa chỉ: Sô´138A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236.3734276

Bưu điện KCN Hòa Khánh

 • Mã bưu điện: 555850
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Hòa Khánh
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236.3792345

Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 555888
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại:

Bưu điện Hòa Mỹ

 • Mã bưu điện: 555950
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´390, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236.3764066

Bưu điện EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 558032
 • Bưu cục: Bưu điện EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại:

Bưu điện Nam Ô

 • Mã bưu điện: 556290
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Ô
 • Địa chỉ: Sô´27, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236.3772658

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Đà Nẵng NT

 • Mã bưu điện: 550920
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Đà Nẵng NT
 • Địa chỉ: Lô U1-U3, đường 7B, Khu CN Hoà Khánh Mở rộng, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236-3780918

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Trung

 • Mã bưu điện: 550910
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Trung
 • Địa chỉ: Lô U1-U3, đường số 7B, KCN Hòa Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: 0236-3662507

Hòm thư Công cộng LC12

 • Mã bưu điện: 555826
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng LC12
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng LC3

 • Mã bưu điện: 556331
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng LC3
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Bá Phát, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 558100
 • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2

 • Mã bưu điện: 555830
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2
 • Địa chỉ: Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
 • Điện thoại: