Hòm thư Công cộng TK13

  • Mã bưu điện: 554303
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK13
  • Địa chỉ: Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: