Bưu điện văn hóa xã Hòa Phước

  • Mã bưu điện: 556711
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Phước
  • Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước , Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3670600