Hòm thư Công cộng TK14

  • Mã bưu điện: 555443
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK14
  • Địa chỉ: Sô´46, Đường Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: