Bưu điện Phan Chu Trinh

  • Mã bưu điện: 552070
  • Bưu cục: Bưu điện Phan Chu Trinh
  • Địa chỉ: Sô´213, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 3552358