Bưu điện Trưng Nữ Vương

  • Mã bưu điện: 552200
  • Bưu cục: Bưu điện Trưng Nữ Vương
  • Địa chỉ: Sô´436, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3633821