Bưu điện Nguyễn Văn Linh

  • Mã bưu điện: 555200
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Văn Linh
  • Địa chỉ: Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3692533