Bưu điện khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 550940
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3656151