Bưu điện Hòa Cường

  • Mã bưu điện: 553000
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Cường
  • Địa chỉ: Sô´305, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3620085