Bưu điện Trung chuyển TC Hòa Cầm

  • Mã bưu điện: 550950
  • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 3692507