Hòm thư Công cộng TK8

  • Mã bưu điện: 554797
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK8
  • Địa chỉ: Sô´695, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: