Bưu điện Giao dịch EMS Hải Châu 1

  • Mã bưu điện: 552864
  • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS Hải Châu 1
  • Địa chỉ: Sô´60, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 02363.823789