Bưu điện Sơn Thủy

  • Mã bưu điện: 556810
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Thủy
  • Địa chỉ: Sô´676, Đường Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn
  • Điện thoại: 0236.3969767