Bưu điện Đống Đa

  • Mã bưu điện: 551290
  • Bưu cục: Bưu điện Đống Đa
  • Địa chỉ: Sô´40, Đường Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3898215