Bưu điện văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 554320
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: