Bưu điện Phú Lộc

  • Mã bưu điện: 555500
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Lộc
  • Địa chỉ: Sô´98, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3712986