Hòm thư Công cộng TK1

  • Mã bưu điện: 554673
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK1
  • Địa chỉ: Sô´65, Đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: