Bưu điện Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 550000
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: