Bưu điện văn phòng VP Đà Nẵng 2

  • Mã bưu điện: 555830
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2
  • Địa chỉ: Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: