Hòm thư Công cộng LC3

  • Mã bưu điện: 556331
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng LC3
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Bá Phát, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: