Bưu điện Đỗ Quang

  • Mã bưu điện: 555210
  • Bưu cục: Bưu điện Đỗ Quang
  • Địa chỉ: Sô´66C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3819819