Hòm thư Công cộng CL2

  • Mã bưu điện: 557930
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL2
  • Địa chỉ: Sô´498, Đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: