Bưu điện văn hóa xã Hòa Ninh

  • Mã bưu điện: 556521
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3791006