Hòm thư Công cộng HC2

  • Mã bưu điện: 551950
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC2
  • Địa chỉ: Sô´199, Đường Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: