Bưu điện Phát cấp 2 Bưu điện Giao hàng Logistics EMS Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 558100
  • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: