Bưu điện văn phòng In báo Nhân Dân 3

  • Mã bưu điện: 551396
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng In báo Nhân Dân 3
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: