Bưu điện Tiếp Thị 2

  • Mã bưu điện: 555816
  • Bưu cục: Bưu điện Tiếp Thị 2
  • Địa chỉ: Sô´138A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: 0236.3734276