Đại lý bưu điện Phước Ninh

  • Mã bưu điện: 552760
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phước Ninh
  • Địa chỉ: Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3561317