Bưu điện văn hóa xã Hòa Châu

  • Mã bưu điện: 556690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Châu
  • Địa chỉ: Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3670666