Bưu điện KCN Hòa Khánh

  • Mã bưu điện: 555850
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Hòa Khánh
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: 0236.3792345