Bưu điện văn hóa xã Hòa Khương

  • Mã bưu điện: 556650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Khương
  • Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3784019