Bưu điện Hoàng Sa

  • Mã bưu điện: 557300
  • Bưu cục: Bưu điện Hoàng Sa
  • Địa chỉ: Khu đảo Hoàng Sa, Đảo Hoàng Sa, Huyện Hoàng Sa
  • Điện thoại: