Bưu điện Phát hành Báo chí Khai thác báo chí

  • Mã bưu điện: 550992
  • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác báo chí
  • Địa chỉ: Sô´1, Kiệt 47, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: