Bưu điện Phát hành Báo chí Giao dịch số 1

  • Mã bưu điện: 550991
  • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Giao dịch số 1
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 05113656002