Bưu điện Đà Nẵng 4

  • Mã bưu điện: 557400
  • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 4
  • Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: 0236.3670069