Bưu điện Thọ Quang

  • Mã bưu điện: 553690
  • Bưu cục: Bưu điện Thọ Quang
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: 0236.3921488